You are here

Stručni studij Sigurnost na radu

Usmjerenja: sigurnost na radu u industriji, zaštita od požara, sigurnost u građevinarstvu i šumarstvu, opća sigurnost

 

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 4 - 5 - 8 1
2 Fizika za inženjere 3 - 2 - 6 1
3 Elektrotehnika 2 - 2 - 6 1
4 Kemija za inženjere 3 - 3 - 7 1
6 Strani jezik I (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) -    
  Ukupno u semestru 13 - 13 (14) - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog i Njemačkog jezika.

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
5 Osnove sigurnosti 2 - 1 - 3 1
9 Primjena računala 2 - 3 - 5 1
10 Ljudski čimbenici u sigurnosti 2 - 1 - 3 1
11 Sigurnost u primjeni električne energije 2 - 2 - 4 1
12 Teorija gorenja i gašenja 2 - 2 - 5 1
13 Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti 2 - 2 - 5 1
14 Strani jezik II (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) -    
15 Stručna praksa - ljetna - - - (x) 2 -
  Ukupno u semestru 13 - 12 (13) (x) 30 7

2. godina studija – III. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
16 Strani jezik III (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
17 Vjerojatnost i statistika 2 - 2 - 6 1
18 Organizacija i menadžment 2 2 - - 6 1
19 Kemijske i biološke štetnosti 3 - 1 - 5 1
20 Mehanika i mehaničke opasnosti 3 - 3 - 7 1
22 Medicina rada 2 - 1 - 3 1
  Ukupno u semestru 13 2 8 - 30 6

 

2. godina studija – IV. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
23 Strani jezik IV (Engleski, Njemački) 1 - 1 - 3 1
37 Inženjerske osnove 2 - 2 - 5 1
31 Organizacija zaštite na radu 2 - 1 - 3 1
26 Proizvodni procesi i sustavi 3 - 1 - 5 1
27 Osobna zaštitna sredstva i oprema 2 - 1 - 4 1
28 Fizikalne štetnosti 3 - 3 - 6 1
29 Osiguranje kvalitete 2 - 1 - 4 1
  Ukupno u semestru 15 - 10 - 30 7

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Sigurnost na radu u industriji

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
33 Sigurnost u industriji 2 - 2 - 5 1
34 Sigurnost u procesnoj industriji 2 - 2 - 5 1
35 Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Zaštita od požara

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
39 Vatrogasna oprema 2 - 2 - 5 1
40 Ustroj i taktika vatrogastva 2 - 2 - 5 1
41 Protueksplozivna zaštita 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Opća sigurnost

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Građevinske mjere zaštite od požara 2 - 1 - 3 1
48 Upravljanje zaštitom na radu 1 - 1 - 3 1
32 Sigurnosni sustavi 2 - 1 - 5 1
45 Sigurnost u prometu roba i ljudi 2 - 2 - 5 1
46 Sigurnost i zaštita u hotelijerstvu i turizmu 2 - 2 - 5 1
47 Sigurnost u zdravstvu 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet 2 - 1 - 4 1
24 Upravljanje okolišem            
21 Civilna zaštita            
25 Osiguranje i reosiguranje            
36 Ekonomika zaštite            
38 Normizacija, akreditacija i certifikacija            
37 Ergonomija i sigurnost            
51 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 13 - 10 - 30 7

Napomena: Student upisuje jedan izborni kolegij od ponuđenih.

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
49 Semestralna stručna praksa - - - (x) 10 -
50 Završni rad - - (x) - 20 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka sigurnosti i zaštite

Kratica:        bacc. ing. sec.