You are here

1. godina

 

1. godina studija – I. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije 3   2   5
Poljoprivredna botanika 2 - 2 - 4
Osnove agrikulture sa zaštitom okoliša 2   2 - 4
Uvod u poduzetništvo 2 1   - 4
Primijenjena matematika 1   3 - 4
Informatika i e-poslovanje 1   4 - 5
Engleski jezik u agroturizmu I 1   2 - 3
Ukupno u semestru 13 2 24 - 29

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar

Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Povrćarstvo 3 - 2 - 5
Voćarstvo 3 - 2 - 5
Osnove turizma 3 1 1 - 5
Ekonomika i analiza poslovanja agroturističkog gospodarstva 2 1 1 - 5
Engleski jezik u agroturizmu II 1 - 2 - 3
Uređenje agroturističkog gospodarstva 2 1 2 - 5
Stručna praksa 1         3
Ukupno u semestru 14 2 10 - 31