You are here

Uvod u poduzetništvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi obilježja poduzetništva i poduzetnika te procijeniti značaj poduzetništva u društvu,
  • Opisati i komentirati specifične oblike poduzetništva (s posebnim naglaskom na obiteljsko poduzetništvo),
  • Prosuditi značaj pojedinih poduzetničkih vještina i znati procijeniti osobnu ovladanost njima,
  • Procijeniti potrebne elemente poslovnog plana s obzirom na obilježja poslovne prilike koja se ocjenjuje,
  • Prosuditi ključna resursna ograničenja poduzetničkog poduhvata i upravljati njima na efikasan i efektivan način,
  • Analizirati i prezentirati specifične teme iz područja poduzetništva.