You are here

Informatika i e-poslovanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Pretraživati informacije i komunicirati u digitalnom okruženju,
  • Uređivati dokument s tekstom, grafičkim elementima i tablicama u programu za obradu teksta,
  • Obraditi podatke primjenom numeričkih i grafičkih metoda u digitalnim proračunskim tablicama,
  • Kreirati multimedijsku prezentaciju, 
  • Koristiti internetske servise potrebne u poslovanju agroturizma.