You are here

Osnove agrikulture sa zaštitom okoliša

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti klimatske i meteorološke podatke za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,
  • Preporučiti sustave navodnjavanja,
  • Izračunati bilancu vode i obroke navodnjavanja,
  • Izračunati i odrediti meliorativnu gnojidbu nasada,
  • Preporučiti metode za unapređenje fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških svojstava tla,
  • Odabrati odgovarajuće okolišno prihvatljive metode održive poljoprivredne proizvodnje i dobre poljoprivredne prakse,
  • Procijeniti mogućnosti unapređenja poljoprivredne proizvodnje i poslovanja agroturizma s obzirom na smanjenje otpada i zaštitu okoliša.