You are here

Osnove zakonodavstva u agroturizmu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove),
  • Definirati obilježja pojedinih vrsta društava, s naglaskom na društvo s ograničenom odgovornošću i zadruge kao oblike privatnopravnih udruženja značajne za agroturizme,
  • Utvrditi osnivanje, ustroj i temeljna obilježja obrta te osnivanje, ustroj i temeljna obilježja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
  • Definirati pojmove i institute radnoga prava,
  • Utvrditi zakonodavni okvir iz područja poljoprivredne proizvodnje, ekološke poljoprivrede, poslovanja s hranom, veterinarske djelatnosti te stočarstva,
  • Utvrditi važeće propise iz područja ugostiteljstva i turizma.