You are here

Skladištenje i distribucija robe

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti logističke principe u poslovanju s ciljem povećanja kvalitete pružene usluge,
  • Razlikovati vrste distribucijskih kanala i vrste skladište te metode upravljanja zalihama,
  • Utvrditi značaj primjene adekvatnog pakiranja i ambalaže kod čuvanja, manipulacije i prijevoza robe,
  • Opisati metode zaštite namirnica od kvarenja, insekata i glodavaca,
  • Opisati principe HACCP sustava pri skladištenju i distribuciji roba.