You are here

Zaštita na radu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi pojmove iz područja zaštite na radu,
  • Definirati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu, obveze i odgovornosti poslodavca u sigurnosti,
  • Utvrditi pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje zaštite na radu,
  • Razlikovati vrste opasnosti, štetnosti i napora,
  • Utvrditi svrhu osposobljavanja za rad na siguran način.