You are here

Zaštita bilja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi pojavu i štetnost pojedine štetočinje na povrću, voću i vinovoj lozi,
  • Odabrati metodu i tehniku zaštite od štetočinja povrću, voću i vinovoj lozi,
  • Kreirati plan uzimanja uzoraka za procjenu pojavnosti štetočinja,
  • Utvrditi najvažnije gospodarske štetočinje povrća, voća i vinove loze,
  • Preporučiti sustave održive zaštite povrća, voća i vinove loze s obzirom na potrebe i mogućnosti agroturističkog gospodarstva.