You are here

Prerada i konzerviranje biljnih proizvoda

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati pozitivna svojstva, značajke i specifičnosti pojedinih vrsta namirnica biljnog podrijetla, utvrditi kriterije za ocjenu kvalitete sirovina, te opisati eventualne nepoželjne karakteristike proizvoda biljnog podrijetla,
  • Vrednovati tehnološke procese prerade sirovina biljnog podrijetla, te objasniti promjene do kojih dolazi tijekom određenog procesa prerade,
  • Interpretirati najčešće uzroke i posljedice kvarenja sirovina i finalnih proizvoda biljnog podrijetla, opisati načine sprečavanja kvarenja,
  • Odabrati odgovarajuće metode konzerviranja proizvoda biljnog podrijetla, te mjere očuvanja proizvoda,
  • Primijeniti načela HACCP sustava u preradi proizvoda biljnog podrijetla.