You are here

Marketing

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odrediti svrhu i smisao marketinga te njegovu ulogu kroz nove marketing odnose,
  • Prepoznati i odrediti karakteristike elemenata marketing okruženja sa svojim utjecajem na poslovanje poduzeća te utvrditi utjecaj na smjer poslovanja uzrokovan promjenama iz mikro i makro okoline,
  • Primijeniti znanje o istraživanju tržišta na konkretnom primjeru,
  • Analizom karakteristika i potreba potrošača odrediti adekvatnu skupinu potrošača za otvaranje nove tržišne niše,
  • Kreirati  jednostavan marketing plan koristeći elemente marketing miksa,  interne i eksterne prednosti konkretnog poduzeća.