You are here

Vinogradarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati specifičnosti uzgoja različitih vinogradarskih regija,
  • Identificirati razvojne faze vinove loze,
  • OcIjeniti uvjeta uzgoja za ekonomsku isplativost uzgoja vinove loze,
  • Projektirati podizanja nasada vinove loze,
  • Oblikovati nacrta provođenja ampelotehničkih zahvata u vinogradu,
  • Odabrati tehniku preinake vinograda i zaštite od bolesti i nepogoda,
  • Odabrati ekološki prihvatljivog sustava uzgoja vinove loze.