You are here

Ekološka poljoprivreda

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Preporučiti metode njege ekološkog nasada,
  • Preporučiti metode za upravljanje plodnošću tla,
  • Primijeniti zakonodavni okvir u uzgoju životinja,
  • Primijeniti zakonodavni okvir u preradi i konzerviranju biljnih i životinjskih proizvoda,
  • Kreirati plan prelaska sa konvencionalne na ekološku poljoprivredu.