You are here

Stočarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti važnost očuvanja autohtonih pasmina domaćih životinja i primjena selekcije u stočarstvu,
  • Analizirati pasminska svojstva najzastupljenijih pasmina domaćih životinja,
  • Odrediti optimalne uvjete potrebne za držanje pojedinih pasmina domaćih životinja i optimalne krmne smjese za ispravnu hranidbu,
  • Pripremiti (i prilagoditi) objekte i opremu za držanje domaćih životinja poštujući osnovne principe farmskog uzgoja,
  • Odabrati optimalne mjere držanja domaćih životinja i značaj provedbe zoohigijenskih mjera u stočarstvu.