You are here

Prerada i konzerviranje proizvoda životinjskog podrijetla

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati pozitivna svojstva, značajke i specifičnosti pojedinih vrsta namirnica životinjskog podrijetla, utvrditi kriterije za ocjenu kvalitete sirovina, te opisati eventualne nepoželjne karakteristike proizvoda životinjskog podrijetla,
  • Vrednovati tehnološke procese prerade sirovina životinjskog podrijetla, te objasniti promjene do kojih dolazi tijekom određenog procesa prerade,
  • Interpretirati najčešće uzroke i posljedice kvarenja finalnih proizvoda životinjskog podrijetla, opisati načine sprečavanja kvarenja,
  • Odabrati odgovarajuće metode konzerviranja proizvoda životinjskog podrijetla, te mjere očuvanja proizvoda,
  • ​Primijeniti načela HACCP sustava u preradi proizvoda životinjskog podrijetla.