You are here

Fizika za inženjere

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati i razlikovati načine gibanja tijela.
  • Definirati osnovne fizikalne pojmove u mehanici.
  • Interpretirati pojam sile teže, težine, sile trenja i sile elastičnosti.
  • Interpretirati osnovne principe statike i dinamike fluida.
  • Interpretirati promjene stanja plinova.
  • Opisati i interpretirati što su titranja na primjeru matematičkog njihala i utega na opruzi.
  • Razlikovati vrste valova.
  • ​Interpretirati i razlikovati radioaktivna zračenja.