You are here

Istraživanje zadovoljstva klijenta

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti značajke koncepta zadovoljstva klijenta,
  • Utvrditi osnovne pojmove u području metodologije istraživanja i mjerenja zadovoljstva klijenta,
  • Primijeniti odabranu tehniku prikupljanja primarnih podataka na konkretnom primjeru,
  • Primijeniti odgovarajuće statističke metode u analizi prikupljenih podataka,
  • Tumačiti rezultate statističke analize.