You are here

Vinarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti značaj pojedinih grupa kemijskih sastojaka u grožđu, moštu i interpretirati njihove karakteristike,
  • Provesti osnovnu kemijsku analizu mošta te potrebnu i pravilnu korekciju mošta ili masulja,
  • Svladati osnove tehnologije proizvodnje bijelih, rose i crnih vina,
  • Prepoznati bolesti i mane vina i provesti metode sprečavanja i odstranjivanja istih,
  • Koristiti se legislativom.