You are here

Pčelarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odrediti životne potrebe pčela i adekvatne metode pčelarenja,
  • Valorizirati pojedine pčelinje proizvode i načine njihovog dobivanja,
  • Odabrati potrebne alate i mehanizaciju za određenu tehnologiju pčelarenja,
  • Ocijeniti rasprostranjenost medonosnog bilja na određenom podneblju,
  • Utvrditi zdravstveno stanje pčela i zakonske propise koji se odnose na pčelarstvo.