You are here

Poslovna psihologija

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati interferirajući odnos psihologijskih znanja i agroturizma,
  • Identificirati i analizirati kako spoznajemo i atribuiramo ponašanja drugih ljudi i vlastito ponašanje,
  • Analizirati  i vrednovati funkcioniranje pojedinaca i grupa u različitim primijenjenim poslovnim kontekstima,
  • Prepoznati uzroke i posljedice sukoba i stresa te kako upravljati sukobom i stresom u poslovnom okruženju područja agroturizma,
  • Prepoznati značaj i primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine, vještine analitičko-logičkog i kritičkog mišljenja, vještine aktivnog slušanja, vještine rješavanja problema, te empatije u području agroturizma.