You are here

Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Identificirati obilježja materijalne i nematerijalne povijesno-kulturne baštine u Republici Hrvatskoj,

  • Procijeniti važnost primjera kulturno-povijesne baštine u turističkoj ponudi,

  • Prezentirati primjer kulturno-povijesne baštine u kontekstu promocije proizvoda i/ili usluge u ruralnom turizmu,

  • Napisati kratak interpretacijski tekst za primjer baštine po odabiru.