You are here

Prerada i konzerviranje maslina

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne karakteristike sirovine,
  • Razlikovati maslinova ulja prema kategorijama kakvoće,
  • Usvojiti postupke ekstrakcije ulja,
  • Utvrditi izvore nastajanja, vrstu i zbrinjavanje otpada,
  • Razlikovati postupke proizvodnje stolnih maslina i usvojiti načine finalizacije proizvoda.