You are here

Stručna praksa 3

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti ranije stečena stručna znanja u realnom radnom okruženju,
  • Pokazati samostalnost i samoinicijativnost u rješavanju radnih zadataka,
  • Primijeniti vještine poslovne komunikacije u realnom radnom okruženju,
  • Steći radne navike prema zahtjevima realnog radnog okruženja,
  • Samostalno izraditi stručno izvješće o obavljenoj praksi.