You are here

Završni rad

Ishodi učenja: 
  • Definirati stručni (i / ili znanstveni) problem (i samostalno ga riješiti),
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog (i/ili znanstvenog) rada,
  • Primijeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz studij,
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature,
  • Prezentirati i interpretirati rezultate istraživanja.