You are here

Kemija za inženjere

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne kemijske pojmove te rješavati računske zadatke
  • Razlikovati vrste otopina te provoditi mjerenja u kemijskom laboratoriju
  • Opisati osobine kemijskih reakcija i njihovih energijskih učinaka te predvidjeti moguće štetnosti elemenata i njihovih anorganskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina
  • Procijeniti moguće štetnosti organskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina