You are here

Elementi telematike II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti mjerne metode i laboratorijsku mjernu opremu u telematici.
  • Objasniti najvažnije poluvodičke komponente i sklopove te njihovu primjenu u telematici.
  • Analizirati rad različitih vrsta pojačala u telematici.
  • Opisati osnovne tipove energetskih pretvarača.
  • Razlikovati načine rada različitih vrsta rotacijskih i linearnih električnih strojeva.