You are here

Primjena računala

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati i objasniti temeljne koncepte informacijske i računalne tehnologije.
  • Obrazložiti temeljne koncepte računalnih sustava (sklopovlja i programske podrške) potrebnih za rad u području sigurnosti i zaštite na radu.
  • Definirati poslovni informacijski sustav podržan informacijskom tehnologijom te kategorizirati i opisati povezane elemente.
  • Objasniti osnovne koncepte računalnih mreža.
  • Definirati i obrazložiti temeljne koncepte baza podataka.
  • Interpretirati suvremene tehnologije i procijeniti mogućnosti njihove primjene u području sigurnosti i zaštite na radu.
  • Primijeniti desktop i mobilnu verziju računalnih alata za obradu teksta i tablične kalkulatore na naprednoj razini te drugih odabranih računalnih alata za organiziranje zadataka i vremena za rad u području sigurnosti i zaštite na radu.