You are here

Sigurnost u primjeni električne energije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati električne prilike u različitim električnim postrojenjima, razvodima i uređajima.
  • Prosuditi djelovanje električne energije na čovjeka.
  • Objasniti vrste odnosno izvore opasnosti od električne energije na čovjeka.
  • Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti na niskonaponskim instalacijama i trošilima u fazi projektiranja i izgradnje.
  • Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti na visokonaponskim postrojenjima i vodovima u fazi projektiranja i izgradnje.
  • Preporučiti pravila i mjere sigurnosti pri radovima na električnim postrojenjima, vodovima i instalacijama.
  • Interpretirati tehničke i organizacijske zahtjeve za siguran rad pod naponom.
  • Provesti mjere oslobađanja iz strujnog kruga i prve pomoći unesrećenima od električne energije.