You are here

Teorija gorenja i gašenja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnove teorije gorenja.
  • Analizirati jednadžbe izgaranja.
  • Analizirati dijagrame razvoja požara.
  • Izračunati požarnu ugroženosti.
  • Utvrditi osnove teorije gašenja, kategorije požara i sredstva za gašenje.