You are here

Vjerojatnost i statistika

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi karakteristike promatranih pojava primjenom metoda deskriptivne statistike.
  • Razlikovati osnovne principe kombinatorike i vjerojatnosti na konkretnom primjeru.
  • Utvrditi karakteristike promatranih pojava na temelju izračunatih pokazatelja inferencijalne statistike.
  • Utvrditi korelaciju i regresiju između promatranih varijabli.
  • Provesti statističku analizu prikupljenih podataka i interpretirati dobivene rezultate.