You are here

Organizacija zaštite na radu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu, obveze i odgovornosti poslodavca u sigurnosti te koja je uloga stručnjaka zaštite na radu kao i prava i obveze radnika u zaštiti na radu.
  • Koristiti priručnike s podacima o organizaciji zaštite na radu kao i važeće propise u RH i EU.
  • Usporediti sustav i metode osposobljavanja radnika za rad na siguran način.
  • Analizirati postojeće stanje u smislu ozljeda na radu, identifikacija opasnosti, štetnosti i napora.
  • Razlikovati sastavne dijelove procjene rizika i metode za izradu procjene rizika.