You are here

Proizvodni procesi i sustavi

Ishodi učenja: 
  • Opisati dijelove proizvodnog sustava.
  • Valorizirati proizvodni sustav kao skup više podsustava.
  • Objasniti tehnologiju oblikovanja metalnih predmeta ljevanjem.
  • Objasniti proces dobivanja gotovih proizvoda metodom sinteriranja.
  • Razlikovati obradu metala deformacijom, rezanjem i spajanjem te odvajanjem čestica.