You are here

Osiguranje kvalitete

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti implementaciju sustava kvalitete kroz povijest nastanka postupnog uvođenja kvalitete u proces rada.
  • Demonstrirati temeljne poslovne procese.
  • Objasniti pojmove normi, normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Opisati audit sustava kvalitete.