You are here

Sigurnosni sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati zakonodavno okruženje za projektiranje i izvođenje sustava tehničke zaštite.
  • Opisati funkcije pojedinih elemenata sustava protuprovale, protuprepada i sustava kontrole pristupa
  • Opisati funkcije i djelovanje sustava za automatsku dojavu požara, plinodojavu i odimljavanje
  • Usporediti klasični i mrežni videonadzor
  • Opisati specifičnosti napajanja i prijenosa signala za sve obrađene sustave