You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Informatika

 • Opisati arhitekturu i princip rada računala i komponenti te osnovne značajke operativnih sustava.
 • Primijeniti metode projektiranja poslovnog informacijskog sustava.
 • Uspostaviti računalnu mrežu i mrežne usluge.
 • Izraditi aplikativno rješenje za internetsko i desktop okruženje.
 • Primijeniti metode projektiranja i implementacije web-sjedišta.
 • Primijeniti odgovarajuće tehnike zaštite poslovnog informacijskog sustava.
 • Osmisliti i izraditi digitalne multimedijske materijale potrebne u poslovnim sustavima.
 • Procijeniti ekonomičnost poslovnih informacijskih sustava.
 • Primijeniti ekonomska i računovodstvena načela u razvoju poslovnih informacijskih sustava.
 • Primijeniti načela elektroničkog poslovanja u razvoju poslovnih informacijskih sustava.
 • Primijeniti matematičke i statističke metode u informatici.
 • Primijeniti inženjerske metode i principe u informatici.
 • Primijeniti načine organizacije poslovnih sustava te marketinga proizvoda i usluga u informatici.
 • Sudjelovati u timskom radu.
 • Samostalno prezentirati stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku