You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo

 • Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka.
 • Primijeniti stručna znanja i vještine u poslovanju i unaprjeđenju postojećeg ili u pokretanju novoga poslovnog subjekta.
 • Utvrditi i valorizirati ključne pokazatelje performansi poduzeća za upravljanje i donošenje poslovnih odluka.
 • Prepoznati i vrednovati poduzetničke prilike.
 • Osmisliti i argumentirati poduzetničku ideju kroz poslovni plan.
 • Kreirati plan nabavnih, prodajnih i marketinških aktivnosti.
 • Analizirati i vrednovati financijske informacije.
 • Prepoznati i analizirati različita organizacijska rješenja u poslovnim procesima.
 • Analizirati potrebe i načine pribavljanja, korištenja i razvoja resursa poslovnog subjekta.
 • Prosuditi etičke pristupe pri planiranju i realizaciji poslovnih zadataka.
 • Surađivati u timu pri rješavanju poslovnih zadataka na hrvatskom ili stranom jeziku.
 • Argumentirati mišljenje u poslovnoj komunikaciji s različitim dionicima na hrvatskom i stranom jeziku.
 • Prepoznati različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovni proces.
 • Primijeniti osnovne metode istraživanja okruženja.
 • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata.