You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Telematika

 • Obrazložiti osnovna matematička, fizikalna i tehnička načela rada elektrotehničkih, elektroničkih i računalnih elemenata i sklopova, mjernih uređaja i električnih strojeva koji se koriste u telematičkim sustavima.
 • Povezati matematičke metode i inženjerske principe te računalne simulacije iz teorije signala i sustava s primjenom u telematičkim sustavima.
 • Provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju i stvarnim telematičkim sustavima te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja uz izradu odgovarajuće dokumentacije.
 • Upotrijebiti računalne principe i metode koje se odnose na arhitekturu i organizaciju računala te računalne mreže.
 • Upotrijebiti računalne principe i metode koje se odnose na programske jezike, baze podataka i operacijske sustave.
 • Projektirati i implementirati desktop, web i mobilne računalne aplikacije te računalne programe za mikroračunala i mikrokontrolere s bazom podataka ili bez nje.
 • Opisati razvoj i primjenu komunikacijskih sustava, komutacijskih sustava te lokalnih i širokopojasnih mreža.
 • Projektirati i implementirati komunikacijske i računalne mreže te mrežne usluge.
 • Obrazložiti osnovne metode automatskog upravljanja sustavima te ih primijeniti na telematičke sustave.
 • Analizirati i implementirati informacijski sustav na području telematike.
 • Osmisliti i izraditi rješenja za komponente, sklopove i programsku podršku za primjenu u procesuiranju signala i telekomunikacijama, uz izradu prateće projektne dokumentacije.
 • Osmisliti i izraditi rješenja za komponente, sklopove i programsku podršku za primjenu u računalnim mrežama i informacijskim sustavima, uz izradu prateće projektne dokumentacije.
 • Osmisliti i izraditi rješenja za komponente, sklopove i programsku podršku za primjenu u regulacijskim sustavima i proizvodnim procesima, uz izradu prateće projektne dokumentacije.
 • Primijeniti metode organizacije poslovnih sustava te marketinga proizvoda i usluga u kontekstu poduzetništva u telematici.
 • Sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.