You are here

Ishodi specijalističkog diplomskog stručnog studija Promet

Usmjerenje: cestovni promet

 • Primijeniti prometne modele i metode pri izradi prometnog plana.
 • Primijeniti međunarodnu, europsku i nacionalnu pravnu regulativu kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.
 • Upotrijebiti ekonomska rješenja u prometnim sustavima uvažavajući temeljna financijska, marketinška, etička, upravljačka i druga ekonomska načela.
 • Ponuditi rješenja pri planiranju prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Upravljati i voditi razvojne aktivnosti u cestovnom prometu.
 • Izraditi modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Izabrati informacijske tehnologije i softver za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
 • Na temelju rezultata prometnih istraživanja planirati rješenja cestovne infrastrukture.
 • Upotrijebiti metode optimalizacije tehnoloških procesa u cestovnom prometu.
 • Primijeniti standarde kvalitete u proces razvoja sustava cestovnog prometa.
 • Osmisliti i provoditi edukaciju subjekata u području sigurnosti cestovnog prometa s naglaskom na prometnu preventivu.
 • Upravljati organizacijskim sustavima u cestovnom prometu.
 • Upravljati komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u području prometa.

 

Usmjerenje: željeznički promet

 • Primijeniti prometne modele i metode pri izradi prometnog plana.
 • Primijeniti međunarodnu, europsku i nacionalnu pravnu regulativu kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području željezničkog prometa.
 • Upotrijebiti ekonomska rješenja u prometnim sustavima uvažavajući temeljna financijska, marketinška, etička, upravljačka i druga ekonomska načela.
 • Ponuditi rješenja pri planiranju prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Upravljati i voditi razvojne aktivnosti u željezničkom prometu.
 • Izraditi modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Izabrati informacijske tehnologije i softver za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
 • Upotrijebiti metode optimalizacije tehnoloških procesa u željezničkom prometu.
 • Primijeniti standarde kvalitete u proces razvoja sustava željezničkog prometa.
 • Ponuditi rješenja za povećanje sigurnosti željezničkog prometa.
 • Upravljati organizacijskim sustavima u željezničkom prometu.
 • Upravljati komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u području prometa.