You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Vinarstvo

 • Planirati sadnju vinograda s obzirom na ekološke i agroklimatološke uvjete proizvodne jedinice.
 • Interpretirati rezultate analize tla te optimizirati pedološka svojstva tla.
 • Provoditi njegu nasada vinove loze sukladno uzgojnom obliku i održavati vinograd s obzirom na tehnološko-ekološke uvjete proizvodnje.
 • Determinirati ekonomski značajne štetočinje vinove loze te provesti preventivne i kurativne metode zaštite bilja.
 • Interpretirati ulogu mikroorganizama i primijeniti adekvatne kulture u proizvodnji vina.
 • Analizirati osnovni kemijski sastav mošta i provesti korekciju masulja, mošta i vina.
 • Preporučiti i provesti metode odstranjivanja bolesti i mana vina.
 • Provesti odgovarajuću tehnologiju vinifikacije bijelih, rose i crnih vina uz praćenje determinirajući tehnološke procese te provesti fizikalno-kemijsku i biološku stabilizaciju vina.
 • Provesti finalizaciju vina odabirom odgovarajuće opreme i ambalaže i provesti punjenje vina.
 • Primijeniti osnovne tehnologije u proizvodnji pjenušavih vina, likerskih vina i desertnih vina odabirom odgovarajuće opreme i ambalaže za proizvodnju, doradu i finalizaciju ovih vina.
 • Prezentirati vino profesionalno, korištenjem stručne terminologije u opisivanju i vrednovanju vina te voditi degustaciju vina interpretirajući senzorne doživljaje vina.
 • Koristiti se legislativom (Zakon i Pravilnici o vinu).