You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Mediteranska poljoprivreda

 • Procijeniti kvalitetu sadnog materijala i proizvesti sadni materijal odgovarajućom metodom razmnožavanja.
 • Preporučiti tehnologiju proizvodnje povrća i ljekovitog bilja na otvorenom i u zaštićenim prostorima prema zahtjevima određene vrste te procijeniti kvalitetu povrća i aromatičnog bilja na osnovi unutarnje i vanjske kvalitete.
 • Izraditi plan uzgoja mediteranskih kultura uključujući ekonomske i uzgojne elemente. 
 • Provoditi njegu višegodišnjih nasada mediteranskih kultura sukladno uzgojnom obliku i održavati ga s obzirom na tehnološko-ekološke uvjete proizvodnje.
 • Projektirati modele navodnjavanja bazirano na bilanci vode te primijeniti klasične i posebne modele navodnjavanja.
 • Determinirati ekonomski značajne štetočinje te provesti preventivne i kurativne metode zaštite bilja s obzirom na proizvodni sustav.
 • Preporučiti načine uzgoja i prerade autohtonih pasmina domaćih životinja u cilju povećanja rentabilnosti obiteljskih gospodarstava.
 • Provesti korekciju masulja, mošta i vina na osnovi kemijskog sastava te primijeniti nove tehnologije u proizvodnji, njezi, stabilizaciji i finalizaciji vina.
 • Preporučiti sirovine, sredstva i metodu konzerviranja mediteranskih kultura i pčelinjih proizvoda.
 • Interpretirati tehnologiju proizvodnje djevičanskih maslinovih ulja.
 • Prezentirati ulje profesionalno, korištenjem stručne terminologije u opisivanju i vrednovanju ulja, interpretirajući senzorne doživljaje i kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja.
 • Izraditi plan organizacije poslovnog procesa u poljoprivrednoj proizvodnji na OPG-u.