You are here

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo

 • Procijeniti utjecaj fizioloških procesa, ampelotehničkih i meliorativnih zahvata na prirod i kvalitetu grožđa.
 • Vrednovati utjecaj terroira, tehnološke zrelosti i tehnologije berbe u svrhu postizanja ciljane kvalitete grožđa i vina.
 • Usporediti i valorizirati rezultate instrumentnog vrednovanja senzorskih osobina vina.
 • Ocijeniti fizikalno-kemijski sastav mošta i vina te vrednovati njihov utjecaj na karakteristike i kvalitetu vina.
 • Odabrati odgovarajuće tehnike i metode determinirajući tehnološke procese u vinifikaciji bijelih, rose i crnih vina.
 • Utvrditi kvasce i bakterije za alkoholnu, malolaktičnu i maloetanolnu fermentaciju.
 • Izabrati specifičnu tehnologiju proizvodnje autohtonih vina s ciljem očuvanja sortnih specifičnosti.
 • Argumentirati utjecaj značajnih čimbenika na procese i koncentraciju najznačajnijih komponenti vina.
 • Valorizirati i odrediti podrijetlo sastavnih dijelova aroma i tipova aroma vina.
 • Definirati pojedine skupine kemijskih spojeva i objasniti njihov utjecaj na karakteristike i kvalitetu vina.
 • Argumentirati razvojni stadij vina i valorizirati njegovu komercijalnu vrijednost.
 • Preporučiti mikroklimatske i tehničke uvjete prostora za proizvodnju vina.