You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu

Usmjerenje: opća sigurnost
 

 • Obrazložiti temeljna načela matematike, fizike, kemije, elektrotehnike i mehanike potrebna za rad u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Provoditi i interpretirati mjerenja iz područja sigurnosti na radu u laboratoriju i radnom okolišu. 
 • Procijeniti rizik i preporučiti mjere zaštite. 
 • Valorizirati mjere zaštite s obzirom na opasnosti koje se pojavljuju u radnom procesu.
 • Preporučiti mjere za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti, štetnosti i napora. 
 • Razlikovati subjekte u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Vrednovati opasnosti, štetnosti i napore. 
 • Organizirati sustav propisanih procedura i isprava u području sigurnosti na radu. 
 • Provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu.
 • Sudjelovati u timskom radu i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku u govornom i pisanom obliku. 
 • Koristiti odgovarajuću informacijsku tehnologiju za rješavanje specifičnih problema u području zaštite na radu.
 • Preporučiti rješenja iz područja ergonomije i sigurnosti i zaštite na radu u tehnološkim procesima. 
 • Koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u analizi podataka u području sigurnosti na radu.
 • Utvrditi pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje zaštite na radu.
 • Utvrditi temeljne značajke proizvodnih procesa, strojeva i materijala.
 • Utvrditi čimbenike sigurnosti u uslužnim djelatnostima.
 • Primijeniti zakonsku regulativu iz područja zaštite na radu za uslužne djelatnosti.
 • Prepoznati opasne tvari u prometu roba.

 

Usmjerenje: sigurnost na radu u industriji
 

 • Obrazložiti temeljna načela matematike, fizike, kemije, elektrotehnike i mehanike potrebna za rad u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Provoditi i interpretirati mjerenja iz područja sigurnosti na radu u laboratoriju i radnom okolišu. 
 • Procijeniti rizik i preporučiti mjere zaštite. 
 • Valorizirati mjere zaštite s obzirom na opasnosti koje se pojavljuju u radnom procesu.
 • Preporučiti mjere za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti, štetnosti i napora. 
 • Razlikovati subjekte u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Vrednovati opasnosti, štetnosti i napore. 
 • Organizirati sustav propisanih procedura i isprava u području sigurnosti na radu.
 • Provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu.
 • Sudjelovati u timskom radu i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku u govornom i pisanom obliku. 
 • Koristiti odgovarajuću informacijsku tehnologiju za rješavanje specifičnih problema u području zaštite na radu.
 • Preporučiti rješenja iz područja ergonomije i sigurnosti i zaštite na radu u tehnološkim procesima. 
 • Koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u analizi podataka u području sigurnosti na radu.
 • Utvrditi pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje zaštite na radu.
 • Utvrditi temeljne značajke proizvodnih procesa, strojeva i materijala.
 • Utvrditi čimbenike sigurnosti u industriji.
 • Primijeniti zakonsku regulativu u industriji i procesnoj industriji.

 

 

Usmjerenje: zaštita od požara
 

 • Obrazložiti temeljna načela matematike, fizike, kemije, elektrotehnike i mehanike potrebna za rad u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Provoditi i interpretirati mjerenja iz područja sigurnosti na radu u laboratoriju i radnom okolišu. 
 • Procijeniti rizik i preporučiti mjere zaštite. 
 • Valorizirati mjere zaštite s obzirom na opasnosti koje se pojavljuju u radnom procesu.
 • Preporučiti mjere za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti, štetnosti i napora. 
 • Razlikovati subjekte u području sigurnosti i zaštite na radu. 
 • Vrednovati opasnosti, štetnosti i napore. 
 • Organizirati sustav propisanih procedura i isprava u području sigurnosti na radu. 
 • Provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu.
 • Sudjelovati u timskom radu i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku u govornom i pisanom obliku. 
 • Koristiti odgovarajuću informacijsku tehnologiju za rješavanje specifičnih problema u području zaštite na radu.
 • Preporučiti rješenja iz područja ergonomije i sigurnosti i zaštite na radu u tehnološkim procesima. 
 • Koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u analizi podataka u području sigurnosti na radu.
 • Utvrditi pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje zaštite na radu.
 • Utvrditi temeljne značajke proizvodnih procesa, strojeva i materijala.
 • Utvrditi čimbenike sigurnosti u području zaštite od požara i protueksplozivne zaštite.
 • Primijeniti zakonsku regulativu u području zaštite na radu i protueksplozivne zaštite.