You are here

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Sigurnost na radu

Usmjerenje: opća sigurnost
 

 • Planirati preventivne mjere u zaštiti na radu.
 • Primijeniti odgovarajuće alate i uređaje u procesu provođenja mjera zaštite na radu.
 • Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini.
 • Projektirati sigurnosne sustave u različitim radnim sredinama s osobitim naglaskom na promet roba i ljudi, zdravstvo te ugostiteljstvo i turizam.
 • Upravljati sigurnosnim sustavima u složenim poslovnim subjektima.
 • Rukovoditi akcijama spašavanja osoba i imovine u akcidentnim situacijama.
 • Upravljati poslovima u području sigurnosti, a posebno u ugostiteljstvu, prometu roba i ljudi, trgovini te zdravstvu.
 • Na temelju zakonske regulative kreirati interne akte iz područja zaštite na radu.
 • Osmisliti i provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu.
 • Preporučiti mjere zaštite u kriznim situacijama.
 • Organizirati i voditi tim pri unaprjeđenju sustava zaštite na radu.
 • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i način njihova utjecaja u okolišu.
 • Primijeniti ekonomska načela u planiranju sustava zaštite na radu.
 • Utvrditi zahtjeve radnog mjesta s aspekta zaštite na radu.
 • Rukovoditi poslovima u sustavu zaštite na radu.
 • Organizirati zaštitu na radu u različitim poslovnim subjektima.

Usmjerenje: sigurnost na radu u industriji
 

 • Planirati preventivne mjere u zaštiti na radu.
 • Primijeniti odgovarajuće alate i uređaje u procesu provođenja mjera zaštite na radu.
 • Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini.
 • Projektirati sigurnosne sustave u različitim radnim sredinama s osobitim naglaskom na promet roba i ljudi, zdravstvo te ugostiteljstvo i turizam.
 • Upravljati sigurnosnim sustavima u složenim poslovnim subjektima.
 • Rukovoditi akcijama spašavanja osoba i imovine u akcidentnim situacijama.
 • Upravljati poslovima u području sigurnosti, a posebno u ugostiteljstvu, prometu roba i ljudi, trgovini te zdravstvu.
 • Na temelju zakonske regulative kreirati interne akte iz područja zaštite na radu.
 • Osmisliti i provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu.
 • Preporučiti mjere zaštite u kriznim situacijama.
 • Organizirati i voditi tim pri unaprjeđenju sustava zaštite na radu.
 • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i način njihova utjecaja u okolišu.
 • Primijeniti ekonomska načela u planiranju sustava zaštite na radu.
 • Utvrditi zahtjeve radnog mjesta s aspekta zaštite na radu.
 • Rukovoditi poslovima u sustavu zaštite na radu.
 • Preporučiti sigurnosna rješenja kod planiranja industrijskih proizvodnih sustava.
 • Organizirati zaštitu na radu u različitim poslovnim subjektima.

 

Usmjerenje: zaštita od požara
 

 • Planirati preventivne mjere u zaštiti na radu.
 • Primijeniti odgovarajuće alate i uređaje u procesu provođenja mjera zaštite na radu.
 • Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini.
 • Projektirati sigurnosne sustave u različitim radnim sredinama s osobitim naglaskom na promet roba i ljudi, zdravstvo te ugostiteljstvo i turizam.
 • Upravljati sigurnosnim sustavima u složenim poslovnim subjektima.
 • Rukovoditi akcijama spašavanja osoba i imovine u akcidentnim situacijama.
 • Upravljati poslovima u području sigurnosti, a posebno u ugostiteljstvu, prometu roba i ljudi, trgovini te zdravstvu.
 • Na temelju zakonske regulative kreirati interne akte iz područja zaštite na radu.
 • Osmisliti i provoditi edukacije subjekata u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu.
 • Preporučiti mjere zaštite u kriznim situacijama.
 • Organizirati i voditi tim pri unaprjeđenju sustava zaštite na radu.
 • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i način njihova utjecaja u okolišu.
 • Primijeniti ekonomska načela u planiranju sustava zaštite na radu.
 • Utvrditi zahtjeve radnog mjesta s aspekta zaštite na radu.
 • Rukovoditi poslovima u sustavu zaštite na radu.
 • Preporučiti sigurnosna rješenja u sustavu zaštite od požara.
 • Odabrati postupak i mjere za smanjenje rizika i zaštite od opasnih tvari i požara.