You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam

 • Obrazložiti temeljna načela kemije, biokemije, mikrobiologije i botanike potrebna za rad u području poljoprivrede.
 • Procijeniti prikladnost ekoloških i edafskih čimbenika za održivu biljnu i životinjsku proizvodnju. 
 • Odabrati vrste, sortimente i pasmine te tehnologiju uzgoja i održavanje zdravlja bilja i životinja.
 • Preporučiti način dorade, sortiranja i skladištenje zaliha biljnih i životinjskih proizvoda te distribuciju robe. 
 • Odabrati metode prerade i konzerviranja sirovina biljnog i životinjskog podrijetla u ovisnosti o karakteristikama kvalitete sirovine i primjeni mikroorganizama. 
 • Primijeniti načela prostornog planiranja i dizajnirati interijer i eksterijer prema potrebama i mogućnostima agroturističkog gospodarstva te uvjetima lokacije.
 • Preporučiti ekološki prihvatljive metode higijene, održavanja i gospodarenja otpadom u poljoprivredi, turizmu i ugostiteljstvu. 
 • Argumentirati odabrane prodajne vještine te načine upravljanja opskrbnim lancem, nabavnim i prodajnim procesom.
 • Primijeniti vještine komunikacije i prezentacije u pisanoj i usmenoj komunikaciji s dionicima u agroturizmu. 
 • Kreirati poduzetničke programe u agroturizmu. 
 • Preporučiti odgovarajuća organizacijska rješenja u poslovnom procesu. 
 • Istražiti karakteristike tržišta u ruralnom turizmu. 
 • Analizirati uspješnost poslovanja i poslovnu dokumentaciju u agroturizmu u okviru zakonodavstva Republike Hrvatske.
 • Osmisliti i prezentirati turističku i ugostiteljsku ponudu u ruralnom turizmu.