You are here

Vatrogasna oprema

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati klase požara temeljem hrvatskih normi i odrediti ne/prikladne medije za gašenje
  • Prepoznati različite stacionarne sustave za gašenje požara
  • Razlikovati vatrodojavne sustave
  • Definirati performanse protupožarnih sustava
  • Opisati plan nabavke i održavanja vatrogasne opreme, te obuke zaposlenika