You are here

Stručni studij Vinarstvo

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Kemija 2 - 1 - 4 1
2 Informatika 1 - 2 - 4 1
3 Strani jezik I (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
4 Matematika sa statistikom 2 - 2 - 5 1
5 Botanika 2 - 1 - 4 1
6 Ekologija 3 - - - 4 1
7 Vinogradarstvo I 2 - 1 2 6 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 - 8 (9) 2 30 7

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student upisuje jedan od stranih jezika: Engleski ili Talijanski jezik.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
9 Ekonomika poljoprivrednog poduzeća 2 - - - 2 1
10 Biokemija 2 - 1 - 4 1
11 Strani jezik II (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
12 Tloznanstvo 2 - 1 - 4 1
13 Mehanizacija u vinogradarstvu i vinarstvu 2 - 2 1 5 1
14 Vinogradarstvo II 2 - 1 3 5 1
15 Vinarstvo I 2 - 1 - 4 1
16 Fiziologija bilja 2 - - - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 - 7 (8) 4 30 8

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
17 Strani jezik III (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
19 Mikrobiologija mošta i vina 2 - 1 - 4 1
20 Vinogradarstvo III 2 - 1 1 6 1
21 Vinarstvo II 2 - 2 2 7 1
  Izborni predmet A 2 - 1 - 4 1
22 Voćarstvo Mediterana            
23 Povrćarstvo            
  Izborni predmet B 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet C 2 - 1 - 3 1
28 Marketing pića            
29 Ruralni oblici turizma            
9 Trgovačko pravo            
  Ukupno u semestru 13 - 8 3 30 7

Napomena: Student upisuje tri od ponuđenih pet izbornih predmeta, tako da bira jedan kolegij između Voćarstva Mediterana i Povrćarstva te dva kolegija između Trgovačko pravo, Marketing pića i Ruralni oblici turizma.

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
24 Strani jezik IV (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
25 Vinogradarstvo IV 2 - 2 3 7 1
26 Vinarstvo III 2 - 1 2 7 1
27 Specijalna i pjenušava vina 2 - 1 - 4 1
18 Zaštita bilja 3 - 2 1 6 1
  Izborni predmet D 2 - 1 - 3 1
31 Troškovi i kalkulacije            
32 Maslinarstvo            
  Ukupno u semestru 12 - 8 6 30 6

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegij od ponuđenih 31 i 32.

3. godina studija – V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
 38 Navodnjavanje 2 - 1 - 5 1
34 Tehnologija jakih alkoholnih pića 2 - 1 - 5 1
35 Praktičan rad u vinarstvu I - - - 4 3 1
36 Vinogradarstvo V 2 - 1 2 5 1
37 Senzorika vina I 1 - 1 - 4 1
  Izborni predmet E 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet F 2 - 1 - 4 1
38 Menadžment maloga poduzeća            
39 Analiza poslovanja            
40 Higijena i održavanje            
41 Prezentacija i promocija vina            
  Ukupno u semestru 11 - 6 6 30 6

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 38, 39, 40 i 41.

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
42 Praktičan rad u vinarstvu II - - - 6 5 1
  Izborni predmet G 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet H 2 - 1 - 4 1
43 Završni rad - - (x) - 17 1
44 Gospodarski objekti u poljoprivredi            
45 Vinogradi u krajobrazu            
46 Posluživanje vina i enogastronomija            
47 Aromatično i ljekovito bilje            
  Ukupno u semestru 4 - 2 6 30 3

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 44, 45, 46 i 47.,

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Vinarstvo studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer vinarstva

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka vinarstva

Kratica:        bacc. ing. agr.