You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja - točka c

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom c):

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine           Izabrani kandidat

     03. srpnja 2020.                                  77/2020                        Ivan Šimac, mag. educ. inf.

 

 

 

Datum objave: 
24.09.2020.