You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Kemija 2 - 1 - 4 1
2 Botanika i osnove genetike 3 - 1 - 5 1
3 Primjena računala u poljoprivredi 1 - 2 - 3 1
4 Matematika sa statistikom 2 - 2 - 5 1
5 Temelji bilinogojstva i oplemenjivanje bilja 3 - 2 - 6 1
6 Poljoprivredna ekologija 3 - - - 4 1
7 Strani jezik I (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 - 9 (10) - 30 7

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student upisuje jedan od stranih jezika: Engleski ili Talijanski jezik.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
9 Biokemija 2 - 1 - 5 1
10 Tloznanstvo 2 - 1 1 4 1
11 Zaštita bilja I 2 - 1 1 4 1
12 Fiziologija bilja 2 - 1 - 5 1
13 Strojevi u poljoprivredi 2 - 2 2 5 1
14 Strani jezik II (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Izborni predmet A 2 - 1 - 4 1
15 Agroklimatologija            
16 Agrarna mikrobiologija            
  Ukupno u semestru 13 - 8 (9) 4 30 7

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 15 i 16.