You are here

Osnove ekonomije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi ulogu tržišta i društva te ključne promjene i trendove.
  • Analizirati odnose ponude i potražnje te ponašanja potrošača u različitim uvjetima tržišne koncentracije.
  • Razlikovati ključne skupine troškova te uloge poduzetnika i menadžera u poduzeću.
  • Identificirati odnose potrošnje, štednje i investicija te prepoznati ključne odnose agregatne ponude i potražnje u domaćoj i međunarodnoj razmjeni.
  • Analizirati razloge nastanka ekonomskih kriza i cjenovnih fluktuacija.