You are here

Stručni studij Informatika

Voditeljica stručnog studija Informatika: dr. sc. Sabrina Šuman, viši predavač

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
 1a Osnove ekonomije 2       2 1
1 Osnove ekonomike poduzeća 2 1 - - 4 1
8 Poslovna matematika 3 - 2 - 6 1
3 Vjerojatnost i statistika 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 6 1
5 Logički elementi informacija 2 - 1 - 4 1
6 Engleski jezik I/1 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 15 1 9 (10) - 30 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
24 Elektroničko poslovanje 2 - 2 - 5 1
9 Osnove računovodstva 2 - 2 - 5 1
10 Grafika, tekst, multimedija 2 - 2 - 5 1
11 Sustav i informacija 2 1 - - 4 1
12 Osnove programiranja 1 - 3 - 5 1
35 Sklopovlje računala 2 - 1 - 3 1
6 Engleski jezik I/2 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 13 1 11 (12) - 30 7

 

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Sigurnost informacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
14 Osnove menadžmenta 2 1 - - 4 1
15 Operacijski sustavi 2 - 3 - 6 1
16 Modeliranje podataka i procesa 2 - 3 - 6 1
17 Programiranje 1 - 3 - 6 1
18 Engleski jezik II 2 - 1 - 3 1
  Ukupno u semestru 11 1 12 - 30 6

 

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
19 Razvoj informacijskih sustava 2 - 3 - 6 1
20 Sustavi baza podataka 2 - 2 - 5 1
21 Objektno orijentirane tehnologije I 2 - 3 - 6 1
22 Računalne mreže 2 - 2 - 5 1
23 Engleski jezik III 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
35 Multimedijski sustavi            
36 Upravljanje kvalitetom i sigurnosti u telematici            
 13 Operacijska istraživanja            
  Ukupno u semestru 12 - 12 - 30 6

3. godina studija – V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
26 Ekonomika informacijskih sustava 2 1 - - 4 1
27 Objektno orijentirane tehnologije II 2 - 3 - 6 1
28 Razvoj Web aplikacija 2 - 2 - 5 1
29 Programiranje – praktikum 1 - 3 - 5 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet C 2 - 2 - 5 1
30 Računovodstveni informacijski sustavi            
31 Informacijski sustav proizvodnje            
32 Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju            
37 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 11 1 12 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 30, 31, 32 i 37.

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
33 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
34 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Informatika studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) informatike

Kratica:        bacc. inf.